ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1 - Köp på M&L Design

2 - Köpprocedur

3 - Ändringar av beställningen

4 - Frakt och leveranser

5 - Fraktkostnader

6 - Leveranstider

7 - Möjlig icke-tillgänglighet

8 - Användningsbegränsningar

9 - Ångerrätt

10 - Eventuella problem efter leverans

11 - Garanti

12 - Behandling av personuppgifter

13 - Sommarstängning

14 - Julavslutning

15- COVID-19

1 - Köp på M&L Design

Produkter köpta påM&L DesignDe säljs direkt av samma företag som är vederbörligen registrerat i Sienas företagsregister den 28/03/2017 med momsnummer 01449160520 Det operativa huvudkontoret förM&L DesignLigger på Via Piemonte 13 53034 Colle di Val D\'elsa (SI).

Priserna som anges i kundvagnsöversikten är i euro (eller i annan valuta som valts av användaren) och inkluderar italiensk moms; Det vanliga priset som visas på produktsidan är sammanfattat i den beställningsblankett som Kunden måste bekräfta för köpets slutförande.
För att lära dig mer om våra tjänster kan några av dem som inte är listade på den här sidan se sidorna
:Vilka vi är,Priser och betalningar,Frakt och uttag

2 - Köpprocedur

Köp av produkter sker genom att gå in på sajten och registrera dig på beställningsformuläret. För var och en av produkterna finns en beskrivning tillgänglig på webbplatsen som innehåller de viktigaste egenskaperna hos densamma. All köpstödsinformation är avsedd som ett enkelt generiskt informationsmaterial.
Det är underförstått att bilden som medföljer beskrivningen av produkten kanske inte är helt representativ för dess egenskaper, men skiljer sig i färg, storlek, tillbehörsprodukter i figuren eftersom det inte alltid finns bilder angående varianterna av varorna, därför i fall om du är osäker, vänligen kontakta oss på följande adress[email protected]
Korrekt mottagande av beställningen bekräftas av Säljaren genom ett automatiskt svar via e-post, skickat till den e-postadress som kunden angett vid registreringstillfället. Detta bekräftelsemeddelande kommer att innehålla ett \"ordernummer\", som ska användas vid eventuell kommunikation med företaget. Meddelandet kommer att innehålla alla uppgifter som angetts av kunden som åtar sig att verifiera dess riktighet och att omedelbart kommunicera eventuella korrigeringar. Efter mottagandet av detta e-postmeddelande är avtalet slutfört och köparen förbinder sig att följa alla allmänna försäljningsvillkor på denna sida som regleras av italiensk lag. I händelse av att beställningen inte accepteras garanterar säljaren snabb kommunikation och återbetalning till kunden.
Vid postförskottsorder anses densamma vara giltig i alla dess delar från det att den har valts och bekräftats med den begärda betalningstypen. Detsamma har en maxbeställningsgräns på € 1000,00 inklusive moms och transport
Fakturan för privatkunder kan endast begäras inom 2 arbetsdagar från det att statusen för beställningen har ersatts under \"förberedelse pågår\" eller från betalningsdatumet, exklusive postförskott som endast kommer att gälla för status för förberedelser pågår. För företag kommer en vanlig faktura att utfärdas och skickas per e-post i slutet av månaden från beställningsdatum

3 - Ändringar av beställningen

Eventuella ändringar av beställningarna är garanterade tills de köpta föremålen sätts i produktion; därsättas i produktionSker direkt efter betalning.M&L DesignDen är dock tillgänglig för alla efterföljande ändringar som inte kan garanteras och kommer så småningom att godkännas på grundval av framstegen i produktionen.
Begäran om annullering av beställningen måste vara mottagen inom dagen efter bekräftelsen av beställningen (status för beställningen vid betalning accepterad), annarsM&L DesignDu är fri att hålla inne eller begära 50 % av beloppet som kostnadsersättning. Avbeställningen kommer att vara giltig inom de tider som anges ovan endast på beställningar med banköverföring eller PayPal-betalning, därför: postförskott, finansiering och efterskottsbetalning är uteslutna. Det kommer att vara möjligt att begära ångerrätt endast inom 14 dagar från mottagandet av materialet. M&L Design kan annullera kundens beställning inom 2 arbetsdagar från bekräftelsen av densamma, alltså från den mottagna betalningen, endast i fall av icke-tillgänglighet av produkten, eller på grund av ett beskrivningsfel med avseende på varans egenskaper eller i händelse av att det visade priset var felaktigt vid insättningen.

4 - Frakt och leveranser

För att starta fraktproceduren,M&L Designskicka det pågående leveransmeddelandet. Kunden måste godkänna försändelsen eller hämta leveransen inom 1 dag efter att e-postmeddelandet skickats. Om den givna tillgängligheten inte respekteras kommer eventuella lagrings- och/eller omleveranskostnader att debiteras kunden. Om kunden inte vill godkänna försändelsen på grund av omöjligheten att hämta beställningen det datumet, måste han skicka förfrågan till [email protected] anger vilket datum du vill ta emot den köpta varan. För det fall att det mottagna paketet orsakar skador på förpackningarna eller skador som är synliga för blotta ögat även utan att öppna förpackningen, är kunden även skyldig att hämta varan och sedan inom 7 dagar skicka skadeanmälan till [email protected] t.ex. garantibyte. Ersättningen/reparationen under garantin kommer att accepteras om och endast om reglerna för att ta emot och ta hand om materialet respekteras enligt punkt 10.
I det fall kunden inte vill hämta ut varorna debiteras denne för kostnaderna för lagring och frisläppande av försändelsen. I alla fall kommer det att vara M & l designs skyldighet att se till att varorna har varit
vägras och inte förvaras för fel som inte kan hänföras till kunden och för att varna denne för retur av paketen. Leverans och mottagande av leveransen påbörjas först när beställningen är betald eller med postförskott och utförs avexpressbud eller transportörer specialiserade på transport av möbler och inredning; tjänsten Standardfrakt är avsedd med leverans till gatunivå på gatunummer och kunden måste samarbeta med chauffören för att lossa paketen från sidan av lastbilen, ibland även göra andra personer tillgängliga beroende på lastbilens storlek och vikt. köpt vara.M&L DesignFörbehåller sig rätten att öppna vissa förpackningar för att utföra provkontroller, eventuellt fotografera produkterna ochär juridiskt ansvarig för varorna fram till leverans.
Under registreringsverksamheten ska det alltid anges i orderanteckningarna om gata/torg/lokal. leveransen som anges i leveransadressen är en LTZ eller ett historiskt centrum eftersom inte alla kurirer har tillstånd och medel för att komma åt dessa områden. Om denna anmälan inte görs till oss är det kundens ansvar att stå för kostnaderna för att hitta olika sätt för leverans och eventuella lagringskostnader.
För beställningar som innehåller mer än en artikel kommer M&L design att kunna skicka produkterna på flera gånger eftersom inte alla varor har identiska produktionstider.
Flerpaketsartiklar kan levereras av budet på flera gånger.

Med destinationSchweiz och för andra länder som inte är med i Europeiska unionen, hänvisar formuleringen skatter till de exporttullkostnader som uppstått, därför kommer betalningen av momsen i deras land vid leveranstillfället och importtullavgifterna och eventuella tullar att bäras av kunden.
Med destination USA och KanadaM&L DesignKommer att meddela den uppdaterade ordersumman utan moms först efter att ha verifierat kuriren som kommer att ta hand om tillbakadragandet av den beställda leveransen från lagret.
Leverans med telefonavisering föreskriver att kuriren vid leveranstillfället, alltså cirka 2/6 arbetsdagar efter mottagandet av e-postmeddelandet eller ändring av orderstatus i \"leverans pågår, ringer det första mobilnumret som transkriberas under leveransen. . registrering. Leverans kommer att avtalas inom den tidslucka där kuriren kommer att leverera kompatibelt med sina servicevägar och ivägledande period på 2 timmar från fastställd tidpunkt

Observera att leveranserna för föremålen i barnens sovrumsavdelning kommer att skickas med kurir som är lämplig för transport av möbler, därför kommer det pågående standardleveransmailet med e-postavisering endast vara att bekräfta att kuriren har hämtat varorna så att du inte få någon länk för att spåra paketet. Det kommer då att vara samma bud som kontaktar kunden för att ordna en leveransdag men inte ett riktigt möte. Tiderna kan variera upp till 7 arbetsdagar eftersom det är känsliga produkter och anförtros till kurirer specialiserade på möblering, tidpunkten för detta kan vara längre än vad som anges i produktbladet
Leveranstider för de som har anmält sig för leverans till golv eller montering kan variera även med 7 arbetsdagar utöver de redan 2/6 dagar som visas på varje produkt i vår katalog.
Transport till golv, vilket även kan innefatta montering, ska definieras fram till entrén till lägenheten. De invändiga golven kommer inte att beaktas eftersom varken kuriren eller M&L-designen kan utvärdera storleken och stabiliteten hos den invändiga trappan som kan vara för smal eller ha spiralstrukturer och därför inte lämpar sig för att hantera själva materialet. Om utrymmet i trappan eller i hissen inte räcker till för passage av produkten, kommer M & l Design inte att hållas ansvarigt och kommer att kunna leverera till gatuplan med innehållet belopp som begärts för denna tjänst. Det är kundens ansvar att se till att den köpta varan är kompatibel med ovanstående.
Monteringstjänsten omfattar inte elektrisk och elektronisk utrustning.

5 - Fraktkostnader

Standardfrakt i Italien är gratis; Med standardfrakt menas frakt på gatunivå till destinationer som inte ingår i de så kallade Specialplatserna.
För försändelser utomlands, för europeiska länder, kan kunden beräkna fraktkostnaderna direkt från sajten genom att lägga produkterna i varukorgen, och på nästa sida hittar han knappen \"beräkna fraktkostnader\". För icke-europeiska länder måste kunden kontakta via e-post [email protected] att begära en kostnadsberäkning. Leverans även i detta fall är att förstå som gatuplan.

6 - Leveranstider

De deklarerade produktionstiderna ska tolkas som prognoser baserade på statistik från tidigare beställningar för samma typ av produkt: varje enskilt produktblad anger de produktionstider som krävs för den aktuella produkten;i de flesta fall varierar tiderna mellan 3 och 8 veckors produktion.Observera att beställningsförberedelsetiderna (som alltid är avsedda att fungera från måndag till fredag) är vägledande, eftersom de alla är artiklar som produceras vid beställningstillfället, därför med möjlighet att skjuta upp produktionstider. Till detsamma kommer frakttiderna som är ca 2/6 arbetsdagar

Alla artiklar på webbplatsen är framtagna specifikt för beställningen och det krävs enligt lag a\"ytterligare term som är lämplig för omständigheterna\"Inom vilken eventuell produktionsförsening beaktas exakt \"rimligt med hänsyn till omständigheterna\", alltsåM&L Designåtar sig att fullgöra leveransen av varorna inom 30 arbetsdagar från den maximala löptiden räknat med summan av Produktionstiderna med de Leveranstider som anges på varje sida av varorna. KundserviceM&L DesignUppdaterar regelbundet det indikativa leveransdatumet i orderhistoriksektionen på kundens konto, så det kommer inte att vara obligatoriskt för M&L Design att varna kunden via e-post om eventuell leveransförsening jämfört med de första tiderna som fastställts under köpfasen.
Efter de närmaste 30 arbetsdagarna har kunden rätt att frånträda avtalet endast för den vara som rapporterar förseningen (om beställningen gällde fler produkter) och därmed den relativa återbetalningen.

För varor i sovrumskategorierna kan tiderna variera med upp till 7 arbetsdagar eftersom de är känsliga produkter och anförtros specialiserade kurirer inom inredning, tidpunkten för det senare kan vara längre än vad som anges i produktbladet.

Det är M \'& L Designs uppgift respektera och förutse de angivna tidernai produktbladen. Informationen som visas på varje produktblad som hänvisar till produktionstiderna ska förstås som \"genomsnittliga tider\" så för att veta ett mer säkert leveransdatum, vänligen kontaktaKundvårdFöre köpet om Leveranstiderna är avgörande för köpbeslutet.

Beställningar som har ett leveransdatum näraperioder som föregår jullovet eller sommarlovetDe kan drabbas av mer eller mindre betydande förseningar på grund av eventuella oförutsedda transporter eller överdriven produktion

7 - Möjlig icke-tillgänglighet

I händelse av att produkten inte är tillgänglig kommer det att vara M&L Designs uppgift att meddela kunden via e-post om eventuellt leveransdatum om det skiljer sig från de leveranstider som anges på portalen med tillägg på 30 dagar som rapporterats i punkt 6. Om det är en vara ur produktion kommer en återbetalning att utfärdas för produkten som inte längre är tillgänglig. De andra produkterna som köps med det vanliga eller andra köpet kommer att förbli på plats.

8 - Användningsbegränsningar

Produktbeskrivningarna och bilderna på sajten motsvarar vad som tillhandahålls av leverantörerna av M&L design srls. Fotografierna och videopresentationen av produkterna som medföljer den beskrivande informationen publiceras på webbplatsen i beskrivande syfte, med hänsyn till att kvaliteten på bilderna, inklusive en exakt visning av färgvariationerna, kan bero på programvara och IT-verktyg som används av kunden när han ansluter till webbplatsen. M&L Design tar inget ansvar för de problem som orsakas kunden av användningen av webbplatsen och de teknologier som används eftersom de inte är beroende av dess egen vilja.
M&L Design srls informerar om att webbplatsen, såväl som alla varumärken och särskiljande tecken som används i samband med försäljningen av de erbjudna produkterna, är skyddade av tillämpliga immateriella och industriella rättigheter och att all typ av reproduktion, kommunikation, distribution, publicering är förbjudna. , ändring eller omvandling, i någon form och för vilket syfte de äger rum. M&L Design srls förbehåller sig rätten att agera lagligt för att skydda dessa aspekter. M&L Design srls tar inget ansvar för de varumärken och andra särskiljande kännetecken som förekommer på de produkter som säljs på webbplatsen, med avseende på vilka kunden inte förvärvar några rättigheter efter ingåendet av Kontraktet.
.

9 - Ångerrätt

Enligt art. 64 och följande av lagdekret nr. 206/2005, om kunden är en konsument (d.v.s. en fysisk person som köper varan för ändamål som inte har samband med hans yrkesverksamhet, eller inte gör köpet genom att ange ett momsnummer i beställningsformuläret), har han rätt att frånträda köpeavtalet av någon anledning, utan någon påföljd och utan att det påverkar vad som anges i följande punkter 2 och 3. Därför, i enlighet med artikeln om ångerrätt, lagdekret nr 21 av den 21 februari 2014 - Implementering av direktiv 2011 / 83 EU om konsumenträttigheter, ändring av direktiv 93/13 EEC och 1999/44 / EC samt upphävande av direktiv 85/577 EEC och 97/7 EC - Den lagliga tiden för att utöva ångerrätten är 14 dagar från den dagen för mottagandet av varan av konsumenten om informationsskyldigheten har uppfyllts. Om denna period löper ut på en lördag, söndag eller en allmän helgdag eller arbetsfri dag förlängs den till den första följande vardagen. Kunden som returnerar produkten vid utövande av sin ångerrätt har: rätt till återbetalning av priset på den/de beställda produkten, förutom returfraktkostnaderna även om han har fri transport.Fri transport ska förstås som en kostnad som redan ingår i försäljningspriset och som inte debiteras säljaren.På förslag avM&L DesignDen kund som har utnyttjat ångerrätten kan dock välja ett byte eller en kreditnota. En undantagen återbetalning av uppkomna fraktkostnader kommer då att utfärdas

2. För att utöva ångerrätten måste Kunden skicka till adressen tillM&L DesignI Via Collodi 1 / E - 50028 Barberino Tavarnelle (FI) - ett rekommenderat brev med returkvitto eller via Pec till brevlådan [email protected], senast 14 dagar från dagen för mottagandet av varorna eller inom 1 dag efter orderbekräftelsen. Under den tid som går från den 1:a dagen från bekräftelsen av beställningen (e-post och ändring av beställningens status vid betalning accepterad) kommer det inte att vara möjligt att annullera beställningen, annarsM&L DesignDu är fri att hålla inne eller begära 50 % av beloppet som kostnadsersättning. Det rekommenderade brevet eller PEC måste innehålla följande dokumentation:

- skriftlig och undertecknad förklaring om viljan att utöva ångerrätten med angivande av artikelkoderna för vilka ångerrätten begärs;
- kopia av originalfakturan (anger ordernummer, fakturanummer och kundkod);
- bankuppgifter för att erhålla överföringen (ABI-kod - CAB - Aktuellt konto för fakturainnehavaren);

3. Ångerrätten är föremål för följande obligatoriska villkor:
- lagen gäller för den köpta produkten i sin helhet. Det är inte möjligt att utöva ångerrätt endast på en del av den köpta produkten, t.ex.: tillbehör;
- företaget Kasa-Store, för tillämpningen av ångerrätten i distansavtalet enligt lagdekret 206/2005, informerar kunden om att den köpta varan kommer att anses vara väsentligen intakt, i enlighet med artikel 67 c.2 i lagdekret nr. 206/2005.
- den köpta varan måste vara intakt och returneras i originalförpackningen, komplett i alla dess delar (inklusive förpackning och all dokumentation och tillbehörsutrustning: manualer, kablar, etc ...); för att begränsa skador på originalförpackningen rekommenderar vi, när det är möjligt, att lägga det i en andra kartong, där RMA-numret (returbehörighetskod) utfärdat av \"M&L Design\". Anbringande av etiketter eller tejp direkt på den ursprungliga produktförpackningen bör undvikas i alla fall.
- Ångerrätten gäller endast för varan och beloppet för de extratjänster som efterfrågas (transport till golv och montering, hämtning av gamla förpackningar, demontering av befintliga möbler etc.) återbetalas inte oavsett om kunden har använt den eller om det inte har kunnat utföras på grund av omöjligheten att utföra detsamma på grund av problem som inte beror på och inte kan hänföras till M&L Design
- de varor som omfattas av utövandet av ångerrätten måste ha samma serienummer som finns på försäljningsfakturan; om varorna har ett annat serienummer än vad som anges på fakturan, kommer returen inte att accepteras och produkten kommer att göras tillgänglig för kunden för dess retur, samtidigt som begäran om ånger avbryts;

- fraktkostnaderna för att returnera varorna debiteras kunden;
- försändelsen, tills mottagningsbeviset i vårt lager är helt under kundens ansvar;
- vid skador på godset under transport,M&L DesignKommer att meddela kunden om incidenten (inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av varorna i deras lager), för att tillåta honom att omedelbart lämna in ett klagomål mot den kurir han valt och få en återbetalning av varornas värde (om den är försäkrad) ; i detta fall kommer produkten att göras tillgänglig för kunden för dess retur, samtidigt som begäran om återkallelse avbryts;
-M&L DesignAnsvarar inte på något sätt för skada eller stöld/förlust av varor som returneras av oförsäkrade försändelser;
- de varor som är föremål för utövande av ångerrätten måste returneras till vårt lager inom 10 kalenderdagar från datumet för bemyndigande för retur, efter denna tidsfrist kommer försändelsen att avvisas och samtidigt avbryts begäran om ånger.
- Undantag från ångerrätten:
att leverera varor som är måttbeställda eller tydligt personliga.
Val av färg eller variant av mått skiljer sig från bilden som visas på webbplatsen (många produkter är anpassningsbara).
Material anlände skadat under transporten.
Fråga först om eventuella undantag från uttag

4. Utan att det påverkar eventuella reparationskostnader för skador på originalförpackningen och/eller internförpackningen (cellofan, lådor, etc.),M&L DesignKommer att återbetala kunden hela beloppet för de returnerade varorna, inom 14 dagar från returen av varorna via banköverföring.

5. kasa store, med avseende på tillämpligheten av ångerrätten i distansavtalet enligt lagdekret 206/2005, informerar kunden om att den köpta varan kommer att anses vara väsentligen intakt, enligt art. 67 c. 2 Lagstiftande dekret 206/2005, endast i händelse av icke-intrång eller öppning av köparen av den relativa förpackningen och märkesförseglingen. Vid förverkande av ångerrätten,M&L DesignKommer att returnera den köpta varan till avsändaren och debiterar fraktkostnaden till avsändaren. Leveransadressen är: M&L Design, via Selvamaggio 19 53034 Colle di Val d\'Elsa (SI).

10- Problem efter leverans

Det kan hända att ett föremål under transport skadas eller kommer bort.

Dessa händelser är extremt sällsynta och att skydda sig själv är enkelt: vid mottagandet måste kunden noggrant kontrollera varorna och i händelse av anomali, underteckna transportdokumentet med reserv och ange anledningen till reservationen. Alla våra försändelser täcks av försäkring men för att få tillgång till den måste kunden strikt följa instruktionerna nedan.

Villkoren som anges nedan varierar beroende på vilken kurir som varorna skickades med. Detsamma kommer att delas med kurirens namn som kommer att anges både i whatsapp-meddelandet som vi skickar vid tidpunkten för övertagandet av transportören, och i e-postmeddelandet som vi skickar när kuriren tar hand om beställningen (leveransmail naturligtvis ). Den senare kommer att visa alla metoder för att lossa och ta emot materialet

INSTRUKTIONER OCH RÅD OM ANKOMST OCH LASTNING AV VAROR

Instruktioner som gäller för alla bud:

Kontrollera antalet paket: om numret inte stämmer överens med det på transportdokumentet, notera det saknade paketet på räkningen.

Fotografera förpackningarna innan de öppnas

Öppna förpackningarna med extrem försiktighet: speciellt om du använder skärare eller knivar. Vassa föremål som används vid öppning av förpackningen är en av de främsta orsakerna till skador och är igenkännbara tecken täcks inte av garantin.

Hantera paket med extrem försiktighet: vid skrymmande eller särskilt stora volymer, ta hjälp av en andra person då kurirer alltid reser ensam (såvida du inte har valt leveransalternativet till golvet) och inte är anställda vid lossning av material med paket över 35 kg

Fotografera eventuella skador på produkten INNAN MONTERING MED SKADEFOTOR. EN PRODUKT SAMMANSTÄLLD VI GÖR INTE NÅGON ERSÄTTNING ELLER ERSÄTTNING GRATIS

Förekomst av avvikelser under montering: fotografera avvikelsen innan monteringen avslutas och kontakta sedan kundtjänst för att kontrollera hur du går tillväga.

Behåll alltid originalförpackningen åtminstone efter montering. Vid byte eller återkallelse måste originalförpackningen återanvändas

De klagomål som anmäls på detta sätt ska sedan bekräftas inom 7 kalenderdagar med:

- ett brev adresserat till kuriren (vars adress anges på det medföljande dokumentet) med begäran om skadeståndsanspråk

- ett meddelande via e-post till [email protected] som bifogar bilderna på produkterna och förpackningen tillsammans.

Alla rapporter som tas emot efter ovanstående villkor kommer inte att beaktas för återbetalning.

I händelse av skadade paket eller material, vägra aldrig varorna utan acceptera dem genom att placera reserverna enligt följande stycke delat med bud, annars kommer vår försäkring inte att gälla.

Instruktioner gäller för GLS kurir

Samla alltid in föremål för kontroll även vid intakta förpackningar.

Eventuell ersättning för dolda skador, därför utan några skador på förpackningen som nämnts ovan, kommer att utvärderas efter bilderna mottagna på [email protected] eftersom det utan dem är mycket sällsynt och nästan omöjligt att varorna hamnar i förpackningen. är skadad

Instruktioner gäller för bud DHL / SDA / ARCESE / FERCAM / GAC / CD TRANSPORT / RINALDI / DACHSER / ALBINI OCH PITIGLIANI

Kontrollera förpackningarnas yttre skick: om förpackningarna har till och med MINIMALA bucklor SOM ETT BUCKAD HÖRN AV LÅDEN, trasiga eller våta delar, är det obligatoriskt att alltid hämta varorna och signera med särskilda reservationer enligt nedan:

- Uttag med reserv per förpackning: tvätt - bucklig - blöt - skadad - öppen eller för misstänkta interna ljud

Den generiska kontrollreserven är ogiltig.

Eventuell ersättning för dolda skador, därför utan några skador på förpackningen som nämnts ovan, kommer att utvärderas efter bilderna mottagna på [email protected] eftersom det utan dem är mycket sällsynt och nästan omöjligt att varorna hamnar i förpackningen. är skadad

Instruktioner gäller för TRAMO kurir

Öppna alltid förpackningarna i närvaro av transportören för att kontrollera deras integritet. Om densamma inte vill vänta, inbjuder vi dig att vägra varorna genom att skriva på dokumentet \"det är omöjligt att öppna paketet i närvaro av transportören eftersom han inte vill vänta\".

I händelse av skada, därför av öppet material i närvaro av transportören, acceptera godset med orden: \"material skadat och kontrollerat efter lossning\"

Instruktioner gäller för transport till golv och/eller montering

Endast vid transport till golvet

Kontrollera förpackningarnas yttre skick: om förpackningarna har till och med MINIMALA bucklor SOM ETT BUCKAD HÖRN AV LÅDEN, trasiga eller våta delar, är det obligatoriskt att alltid hämta varorna och signera med särskilda reservationer enligt nedan:

- Uttag med reserv per förpackning: tvätt - bucklig - blöt - skadad - öppen eller för misstänkta interna ljud

Den generiska kontrollreserven är ogiltig.

Eventuell ersättning för dolda skador, därför utan några skador på förpackningen som nämnts ovan, kommer att utvärderas efter bilderna mottagna på [email protected] eftersom det utan dem är mycket sällsynt och nästan omöjligt att varorna hamnar i förpackningen. är skadad

- Kontrollera uppackningen.

Vid transport till golv och montering

- Kontrollera uppackningen.

- Som ovan och vid skador på materialet är det nödvändigt att fotografera den berörda delen i detalj innan man går vidare med eventuell borttagning från förpackning och montering.

– Det är nödvändigt att kontrollera produkten även efter montering och om det finns några skador eller defekter, rapportera det strikt på kurirens följesedel annars går det inte att göra förfrågningar om skador eller defekter i efterhand.

Avslag på beställning accepteras inte även vid skadat gods. Montören måste ändå utföra servicen om möjligt, om skadan inte är strukturell utan endast estetisk.

Vi påminner om att den personal som utför monteringen inte är anställda på vårt företag utan vi använder oss av ett externt företag.

GENERELLA INSTRUKTIONER

De förfaranden som beskrivs här syftar inte till att på något sätt begränsa de garantirättigheter som erkänns för konsumenten av konsumentkoden (och förklaras i punkt 11), utan endast att skapa en gemensam grund för att erbjuda varje kund bästa möjliga hjälp.

Vi påminner dig om att ersättningstidpunkten är lika med de dagar det tar att förbereda varan.

I händelse av skadat gods är transport till golvet och/eller montering inte en återbetalningsbar tjänst; ersättningsdelen kommer att levereras till gatuplan eller om du vill ha en ny leverans till golv och/eller montering debiteras denna tjänst igen.

Om köpet sker mot postförskott ska produkten, även om den är skadad, fortfarande hämtas och betalas till budet. Det blir sedan M&L Designs uppgift att utvärdera skadan och genomförandet av ovannämnda praxis för att genomföra bytet. Vid avslag på beställning kommer kostnaderna för lagring och återsändning att debiteras kunden.

Genom att köpa med paypal, om varorna anländer skadade, kommer det inte att vara möjligt att öppna några reklamationer och/eller tvister om denna betalningsmetod, eftersom det är M&L Designs uppgift att kontrollera ovanstående instruktioner och göra bytet under garantin i tider som kommer att vara identiska eller liknande beställningstiden. Om klagomålsförfarandet öppnas under kontroll och ombeställning av materialet, kommer ordningen på den skadade delen att blockeras tills tvisten släpps och tiderna börjar från att den stängs. Dessa alternativ kommer att göra det möjligt för M&L Design att återkräva det ovan nämnda beloppet genom lagliga kanaler genom att debitera kunden för kostnaderna, och först i slutet av proceduren kommer beställningen att släppas för utbyte av materialet under garantin (om och endast om ovan nämnda regler för att ta emot varor).

Det sistnämnda (paypal) gäller även för försändelser som förklaras skadade direkt av kuriren med varor som inte levererats för att gynna kunden vid bortskaffandet av materialet.

Det kommer att vara upp till kunden att göra sig av med det skadade materialet först efter meddelande från M&L Design.

11 - Garanti och jurisdiktion

För att garantera hög kvalitetsstandard utsätts produkterna för kvalitetskontrollprocedurer av M&L design srls innan de skickas. Men i händelse av problem kan kunden dra nytta av den lagliga garantin från tillverkningsföretaget under en varaktighet på 24 månader. Till denna garanti läggs \"nöjd eller återbetald\"-garanti från M&L design srls, giltig i 30 dagar efter leverans, förutsatt att den har använts normalt och i enlighet med rekommendationerna i de dokument som bifogas produkterna och i de tillhörande häften. av instruktion.
I vilket fall som helst, omfattas de sålda produkterna av den juridiska garantin mot dolda defekter enligt artiklarna 1641 och följande i civillagen.
Slutligen har vissa produkter en utökad garanti. I dessa fall anges garantins villkor och varaktighet i garantibeviset som levereras med produkten. Det senare täcker inte skador, sprickor eller funktionsfel på grund av underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna för användning.
För att aktivera garantin returnerar kunden produkten till M&L design srls på egen bekostnad, med bifogat originalbeställningskvitto.
Produkten kommer att ersättas med en identisk produkt och skickas till kunden på bekostnad av M&L design srls, förutom i fall av otillgänglighet eller avbruten produktion av själva produkten. I det senare fallet kommer M&L design srls att återbetala priset på produkten till kunden.
Platsen för jurisdiktion i händelse av tvister både under garantin och om alla andra möjliga tvister kvarstår i Italien, närmare bestämt i Siena-kontoret.

12 - Behandling av personuppgifter

M&L design srls är ägaren till de personuppgifter som samlades in vid tidpunkten för registreringen på sajten, såväl som de som därefter meddelats vid köptillfället av kunden, förutom de uppgifter som hänför sig till betalningsförfarandet för vilka det hänvisas till de bankinstitut genom vilka transaktionen sker. För information som rör behandlingen av personuppgifter, inklusive de rättigheter som avses i art. 7 i lagdekret 196/03, hänvisa till den detaljerade informationen som redan lämnats vid registreringen kl Webbplats www.kasa-store.com.

13 - Sommarstängning

Sommarlov stänger från 01/08/2022 till 31/08/2022

BUTIKEN KOMMER ATT STÄNGAS MEN KUNDSERVICE KOMMER ALLTID VARA AKTIV PÅ WHATSAPP PÅ 371 4563037 OCH GENOM CHATTEN PÅ WEBBPLATSEN

Vi informerar våra kunder om att M&L Design-butiken kommer att vara stängd för helgdagar från 01/08/2022 till 28/08/2022. Vi vill påpeka att vår kundtjänst alltid står till ditt förfogande för eventuella förtydliganden även under ovan nämnda period. Beställningar som tas emot senast 22/07/2022 kommer att behandlas senast 01/08/2022 för artiklar med en maximal leveranstid på 1 arbetsvecka, medan för alla andra beställningar med artiklar som visar beredningstider längre än 1 vecka kommer de faktiska beredningsdagarna att vara räknat från beställningsdatum till 29/07/2022 och startar igen från 01/09/2022.

14 - Avslutning av julhelgen

Julhelgen stänger den 08/12/2022 och från 17/12/2022 till 08/01/2023

Butiken kommer att vara stängd men kundtjänsten kommer alltid att vara aktiv på WhatsApp på nummer +39 3714563037 eller via chatten på sajten

Vi informerar våra kunder om att M&L Design-butiken kommer att vara stängd för helgdagar den 08/12/2021 och från 17/12/2022 till 08/01/2023. Vi vill påpeka att vår kundtjänst alltid står till ditt förfogande för eventuella förtydliganden även under ovan nämnda period endast via e-posttjänst. Beställningar som tas emot senast 2022-12-12 kommer att behandlas senast 2022-12-17 för artiklar med en maximal leverans på 1 arbetsvecka eller klara för leverans, medan för alla andra artiklar kommer de faktiska leveransdagarna att räknas om från 09/01/2023 .

Covid-19

Dekret av den 9 mars 2020

I förhållande till ministerdekretet av den 9 mars. beställningar som tas emot efter detta datum kommer att tas över men kan bli föremål för förseningar. Vi kan för närvarande inte kvantifiera dem, men vi kommer att försöka bearbeta dem inom 30-dagarsförlängningen som rapporterats i punkt 6 LEVERANSTIDER. Vi kommer att uppdatera den här artikeln med varje ministeriellt dekret som utfärdas

Uppdatering 21/03/20

I förhållande till de nya pressmeddelanden som utfärdats av hälsoministeriet och ministern i rådet, informerar vi dig om att leveranstiderna för beställningar som tas emot från ovannämnda uppdateringsdatum kommer att starta produktionen från återöppningen av tillverkande företag, därför vid ett datum t.o.m. tilldelas baserat på den nya dpcm
Portalen kommer att vara öppen för beställningar liksom vår kundtjänst som kommer att utföra smart arbete.

Uppdatering den 30/10/20

Med tanke på pandemins obevekliga återhämtning vill vi påpeka att om en ny nedskärning görs både generellt och regionalt, kan beställningarna få leveransförseningar eftersom vi genom att producera på det sålda inte har ett visst lager med varor redo för leverans, så M&L design tar inte ansvar för eventuella förseningar som inte är beroende av dess arbete

Uppdatering 23/11/20

I relation till pandemin och när det gäller julen varnar vi för att det kommer att finnas möjliga förseningar eller ineffektivitet från kurirer eftersom de är överbelastade med försändelser och i minskade styrkor på grund av eventuella karantänstängningar av deras nav eller korrespondenter. Därför kan de rapporterade leveranstiderna variera med några dagar och de flerfärgade produkterna kan också levereras i flera gånger

Uppdatering 29/12/20

I samband med pandemin finns det tyvärr svårigheter världen över med råvaruförsörjningen, därför kommunicerar vi att beställningar är föremål för uppskjutningar på upp till 3/4 månader för importerade varor som på platsen har en produktionstid på 25 arbetsdagar .

Uppdatering 11/10/2021

På grund av bristen på tillgång på råvaror globalt på grund av den nuvarande Covid-19-pandemin, rekommenderar vi att produktionen av vissa material kan variera beroende på deras tillgänglighet, eftersom beställningar kan bli försenade i leveransen i upp till 4 veckor. Om kunden vill veta ett vägledande leveransdatum utöver det som redovisas i portalen kan han kontakta oss på[email protected]

\n