Voor verzendingen naar Zwitserland verwijst de formulering belastingen inbegrepen naar de gemaakte douanekosten; de klant zal verantwoordelijk zijn voor het betalen van de BTW in zijn eigen land bij levering en eventuele douanerechten (voor de aankoop van tafels en stoelen zijn er geen rechten).

Voor zendingen naar andere landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie, verwijzen de woorden belastingen inbegrepen naar de douanekosten bij uitvoer; de klant zal dus verantwoordelijk zijn voor de douanekosten bij invoer, de BTW van zijn eigen land en eventuele rechten.

Dit geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk, waar de door de klant te betalen douanekosten (te betalen aan de koerier) ongeveer 90 GBP + 5% van de waarde van de goederen zullen bedragen. Wij informeren u dat het voor import noodzakelijk is om over een EORI-nummer te beschikken, dat ook door particuliere klanten gratis kan worden verkregen. Voor meer informatie kunt u deze site bezoeken: https://www.gov.uk/eori/apply-for-eori

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected]