Lain nro 206/2005 64 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti, jos asiakas on kuluttaja (eli luonnollinen henkilö, joka ostaa tavaroita tarkoituksiin, jotka eivät liity hänen ammatilliseen toimintaansa, eli asiakas ei tee ostoa ilmoittamalla arvonlisäveronumeroa tilauslomakkeessa), asiakkaalla on oikeus peruuttaa ostosopimus mistä tahansa syystä ilman seuraamuksia ja rajoittamatta jäljempänä olevien 2 ja 3 kohdan soveltamista. Näin ollen peruuttamisoikeutta koskevan pykälän mukaisesti 21. helmikuuta 2014 annettu lakiasetus nro 21 - kuluttajan oikeuksista, direktiivien 93/13/ETY ja 1999 /44/EY muuttamisesta sekä direktiivien 85/577/ETY ja 97/7/EY kumoamisesta annetun direktiivin 2011 /83/EU täytäntöönpano - Peruuttamisoikeuden käyttämisen lakisääteinen määräaika on 14 päivää siitä päivästä, jona kuluttaja on vastaanottanut tavarat, jos tiedotusvaatimukset on täytetty. 

Asiakkaalla, joka palauttaa tuotteen käyttäessään peruuttamisoikeuttaan, on : oikeus saada takaisin tilatun tuotteen (tuotteiden) hinta, lukuun ottamatta palautuskustannuksia.

1. Asiakas, joka on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan M&L Designin ehdotuksesta, voi kuitenkin valita vaihdon tai hyvityksen. Tässä tapauksessa tavaran palauttamisesta aiheutuneista toimituskuluista maksetaan vapautettu korvaus.

2. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on lähetettävä seuraavat tiedot 

sähköpostitse osoitteeseen [email protected] viimeistään 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta tai 1 päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta. Tilausta ei voi peruuttaa 1. päivästä tilauksen vahvistamisen jälkeen kuluvan ajanjakson aikana (sähköposti ja tilauksen tilan muuttuminen maksun hyväksymiseksi), muutoin M&L Design voi vapaasti pidättää tai vaatia 50 % summasta kulukorvauksena. Sähköpostin on sisällettävä seuraavat tiedot:

- kopio alkuperäisestä laskusta (ilmoitetaan tilausnumero, laskun numero ja asiakaskoodi).

- pankkitiedot pankkisiirtoa varten (ABI - CAB - BIC/SWIFT - laskun haltijan pankkitili);

3. Peruuttamisoikeuteen sovelletaan seuraavia pakollisia ehtoja:

- oikeus koskee ostettua tuotetta kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeutta ei voi käyttää vain ostetun tuotteen osaan, esim. tarvikkeet ;

-Kasa- Store ilmoittaa asiakkaalle, että ostetut tavarat katsotaan olennaisilta osiltaan ehjiksi asetuksen nro 206/2005 mukaisen etäsopimuksiin sovellettavan peruuttamisoikeuden soveltamiseksi. 67 c.2 §:n mukaisesti. Asetus nro 206/2005.

- M&L DESIGN MAKSAA PERUUTTAMISEN ostettujen tavaroiden on oltava ehjiä ja palautettava alkuperäispakkauksessa, täydellisinä kaikkine osineen (mukaan lukien pakkaus ja kaikki asiakirjat ja lisävarusteet: käsikirjat, kaapelit jne. ...); alkuperäisen pakkauksen vahingoittumisen rajoittamiseksi suosittelemme mahdollisuuksien mukaan laittamaan sen toiseen laatikkoon, johon kiinnitetään RMA-numero (palautuslupakoodi), joka on annettu vastauksena sähköpostitse lähetettyyn sähköpostiviestiin osoitteeseen "M&L Design srl".

- Peruuttamisoikeus koskee vain kyseistä tuotetta, eikä pyydettyjen lisäpalvelujen (kuljetus lattialle ja kokoonpano, vanhan pakkauksen poistaminen, olemassa olevien huonekalujen purkaminen jne.) määrää palauteta, riippumatta siitä, onko asiakas käyttänyt niitä tai jos niitä ei voitu toteuttaa sellaisten ongelmien vuoksi, jotka eivät johdu M&L Designista. Kolmannen noutoyrityksen jälkeen peruuttamispyyntö raukeaa, ja asiakkaalta veloitetaan myöhästyneen noudon kustannukset, ja M&L Design lähettää siitä laskun. 

- PALAUTUKSEEN LIITTYVÄT TOIMITUSKULUT LASKENTAVAT 20 % tuotteen arvosta arvonlisävero mukaan lukien, M&L Design ilmoittaa asiakkaalle arvioidun noutopäivän. Sama tapahtuu kuriirin toimesta etukäteen puhelimitse ilmoittamalla. Noutamatta jättäminen, joka johtuu ongelmista, jotka eivät johdu kuriiripalvelusta, veloitetaan asiakkaalta vähentämällä se maksettavasta palautuksesta. Nouto on suoritettava viimeistään 5 päivän kuluttua siitä, kun peruutusoikeuden hyväksymisestä ja näin ollen RMA-koodin antamisesta on ilmoitettu.

Arvo, jonka perusteella hyvityssumma lasketaan, on yhtä suuri kuin tuotteen arvon ja tavallisen toimitussumman summa.

Esimerkkejä hyvityksistä, kun ostokset toimitetaan Euroopassa:

1) 800 euron arvoinen tuote

Toimitus Suomeen: 150 €

Tilaus yhteensä: 950 €

Kotiutuskulut (20% tuotteen arvosta + normaali toimitus): 190 €

Palautus: 760 €

2) 800 euron arvoinen tuote

kuljetus kokoonpanolla 400€ (josta 150€ vakiokuljetus)

Tilauksen kokonaissumma: 1200 €

Palautuskulujen laskelma: 800 €+150 € = 950 €

20 % 950 € = 190 €

Hyvitys: 950 € - 190 € = 760 €

Asiakkaan on toimitettava tuote jalkakäytävällä, siis kuorma-autossa, auttaen lastausta useammalla henkilöllä. Porterointi ei ole mahdollista.

- jos tavaralle tapahtuu vahinko, joka ei johdu kuljetuksesta ja josta ei siksi ole ilmoitettu etukäteen, M&L Design ilmoittaa asiakkaalle tapahtuneesta (5 työpäivän kuluessa siitä, kun tavara on vastaanotettu sen varastoissa), tuote annetaan Asiakkaan käyttöön sen palauttamista varten ja samalla peruutetaan peruuttamispyyntö;

- Peruuttamisoikeutta koskevat poikkeukset

mittatilaustyönä tai selvästi räätälöityjen tavaroiden toimitus.

Sivustolla esitetystä kuvasta poikkeavan väri- tai kokovaihtoehdon valinta (monet tuotteet ovat räätälöitävissä).

4.Rajoittamatta alkuperäispakkauksen ja/tai sisäpakkauksen (sellofaani, laatikot jne.) todettujen vaurioiden korjauskustannuksia M&L Design palauttaa asiakkaalle palautettujen tavaroiden määrän vähennettynä 20 %:lla edellä mainitulla tavalla 14 päivän kuluessa tavaroiden palauttamisesta pankkisiirrolla.

5. Jos peruuttamisoikeus menetetään, M&L Design palauttaa ostetut tavarat lähettäjälle veloittaen tältä lähetyskulut.