Betingelsene oppført nedenfor varierer avhengig av kureren som varene ble sendt med. Det samme vil bli delt inn på kurernavn som vil bli angitt både i whatsapp-meldingen som vi sender ved overtakelse av transportøren, og i e-posten som vi sender når kureren tar ansvar for bestillingen (leverings-e-post selvfølgelig ). Sistnevnte vil vise alle metodene for lossing og aksept av materialet.

INSTRUKSJONER GJELDER FOR ALLE KURIERE:

Standard frakttjenesten er ment med levering til gatenivå på gatenummer og kunden må samarbeide med sjåføren for å losse pakkene fra siden av lastebilen, noen ganger også gjøre andre personer tilgjengelig avhengig av lastebilens størrelse og vekt. kjøpt vare; kurerer reiser alltid i enkeltperson (med mindre mulighet for levering til gulv og/eller montering er valgt) og er ikke tildelt å losse materiellet med pakker over 25 kg.

Sjekk antall kolli: hvis antallet ikke samsvarer med det på transportdokumentet, noter den manglende pakken på regningen.

Fotografer pakkene før åpning

Åpne pakkene med ekstrem forsiktighet: spesielt hvis du bruker kuttere eller kniver. Skarpe gjenstander som brukes ved åpning av emballasjen er blant hovedårsakene til skaden, og gjenkjennelige tegn dekkes ikke av garantien.

Fotografer eventuelle skader på produktet FØR MONTERING MED SKADEBILDER. ET PRODUKT SAMLET GJER VI IKKE KOMPENSASJON ELLER ERSTATNING GRATIS

Tilstedeværelse av uregelmessigheter under montering: fotografer uregelmessigheten før du fullfører monteringen, og kontakt deretter kundeservice for å sjekke hvordan du går frem.

Oppbevar alltid originalemballasjen minst etter montering. Ved erstatning eller tilbaketrekking må originalemballasjen gjenbrukes.

De klager som rapporteres på denne måten må da bekreftes innen 7 kalenderdager med:

- et brev adressert til kureren (hvis adresse er angitt på det medfølgende dokumentet) med forespørsel om å åpne et erstatningskrav

- en e-postmelding til [email protected] som legger ved bildene av produktene og emballasjen og bestillingsnummeret.

Enhver rapport mottatt etter vilkårene ovenfor vil ikke bli vurdert for refusjon.

I tilfelle skadet pakker eller materialer, aldri nekt varene, men godta dem ved å plassere reservene i henhold til følgende avsnitt delt med bud eller vår forsikring vil ikke være gyldig.

Instruksjonene gjelder for GLS kurer

Samles alltid inn under kontroll selv om pakkene er intakte.

Enhver refusjon for skjulte skader, derfor uten skader anerkjent på emballasjen som nevnt ovenfor, vil bli vurdert etter bildene mottatt på [email protected], da uten dem er det svært sjelden og nesten umulig at varene kommer inn i emballasjen. er skadet

Instruksjonene gjelder for kurerer DHL / SDA / ARCESE / FERCAM / GAC / CD TRANSPORT / RINALDI / DACHSER / ALBINI OG PITIGLIANI / ARCO / DB SCHENKER /DSV

Sjekk den ytre tilstanden til pakkene: hvis pakkene har til og med MINIMALE bulker SOM ET BUKKET HJØRNE AV ESKEN, revne eller våte deler, er det obligatorisk å alltid hente varene og signere med spesifikke forbehold som angitt nedenfor:

- Uttak med reserve per pakke: tøy - bulket - vått - skadet - åpen eller for mistenkelige interne lyder

- Ved intakt pakke: signer kurerens leveringsdokument ved å skrive "Jeg aksepterer underlagt kontroll"

Enhver refusjon for skjulte skader, derfor uten skader anerkjent på emballasjen som nevnt ovenfor, vil bli vurdert etter bildene mottatt på [email protected], da uten dem er det svært sjelden og nesten umulig at varene kommer inn i emballasjen. er skadet

Instruksjonene gjelder for TRAMO-bud

Sjekk den ytre tilstanden til pakkene: hvis pakkene har til og med MINIMALE bulker SOM ET BUKKET HJØRNE AV ESKEN, revne eller våte deler, er det obligatorisk å alltid hente varene og signere med spesifikke forbehold som angitt nedenfor:

- Uttak med reserve per pakke: tøy - bulket - vått - skadet - åpen eller for mistenkelige interne lyder

- Ved intakt pakke: signer kurerens leveringsdokument ved å skrive "Jeg aksepterer underlagt kontroll"

Hvis mottakeren ønsker å åpne pakkene og sjekke integriteten til produktene i nærvær av transportøren, må sjåføren deres vente på at varene skal kontrolleres.

I tilfelle skade, derfor av åpent materiale i nærvær av transportøren, godta varene med ordene: "materiell skadet og kontrollert etter lossing"

Enhver refusjon for skjulte skader, derfor uten skader anerkjent på emballasjen som nevnt ovenfor, vil bli vurdert etter bildene mottatt på [email protected], da uten dem er det svært sjelden og nesten umulig at varene kommer inn i emballasjen. er skadet

Instruksjoner gjelder for transport til gulv og/eller montering

Kun ved transport til gulvet

Sjekk den ytre tilstanden til pakkene: hvis pakkene har til og med MINIMALE bulker SOM ET BUKKET HJØRNE AV ESKEN, revne eller våte deler, er det obligatorisk å alltid hente varene og signere med spesifikke forbehold som angitt nedenfor:

- Uttak med reserve per pakke: tøy - bulket - vått - skadet - åpen eller for mistenkelige interne lyder

- Ved intakt pakke: signer kurerens leveringsdokument ved å skrive "Jeg aksepterer underlagt kontroll"

Enhver refusjon for skjulte skader, derfor uten skader anerkjent på emballasjen som nevnt ovenfor, vil bli vurdert etter bildene mottatt på [email protected], da uten dem er det svært sjelden og nesten umulig at varene kommer inn i emballasjen. er skadet

Ved transport til gulv og montering

- Sjekk utpakkingsoperasjonene.

- Som ovenfor og ved skade på materialet, er det nødvendig å fotografere den berørte delen i detalj før du fortsetter med eventuell fjerning fra emballasje og montering.

- Det er nødvendig å kontrollere produktet også etter montering og hvis det er skader eller mangler, rapporter det strengt på kurerens følgeseddel ellers vil det ikke være mulig å fremsette krav om skade eller mangler i etterkant.

Avslag på bestillingen aksepteres ikke selv ved skadede varer. Montøren vil fortsatt måtte utføre tjenesten hvis mulig, dersom skaden ikke er strukturell men kun estetisk.

Vi minner om at personellet som utfører monteringen ikke er ansatte i vårt firma men vi bruker et eksternt firma.

GENERELLE INSTRUKSJONER

Prosedyrene beskrevet her har ikke til hensikt på noen måte å begrense garantirettighetene som er anerkjent for forbrukeren av forbrukerkoden (og forklart i punkt 11), men kun å skape et felles grunnlag for å tilby hver kunde best mulig assistanse.

Vi minner deg om at utskiftingstidspunktet er lik dagene det tar å klargjøre varen.

Ved skadet gods er transport til gulvet og/eller montering ikke en refunderbar tjeneste; erstatningsstykket vil bli levert til gateplan eller hvis du ønsker ny leveranse til gulv og/eller montering, belastes denne tjenesten på nytt.

Dersom kjøpet gjøres med oppkrav, må produktet, selv om det er skadet, fortsatt hentes og betales til budet. Det vil da være opp til M&L Design å vurdere skaden og å utføre de nevnte praksisene for å gjennomføre utskiftingen. Ved avslag på bestillingen vil kostnadene for lagring og omforsendelse belastes kunden.

Ved å kjøpe med PayPal, hvis varene kommer skadet, vil det ikke være mulig å åpne noen klage og/eller tvist på denne betalingsmetoden, da det er M&L Designs oppgave å sjekke instruksjonene ovenfor og foreta erstatningen under garantien i tider som vil være identiske eller lik ordreklargjøringstiden. Hvis klageprosedyren åpnes under kontroll og ombestilling av materialet, vil rekkefølgen på den skadede delen bli blokkert inntil tvisten er løst og tidene vil starte fra lukkingen av den. Disse alternativene vil tillate M&L Design å få tilbake den nevnte summen gjennom juridiske kanaler ved å belaste kunden for kostnadene, og først ved slutten av prosedyren vil bestillingen bli frigitt for erstatning av materialet under garantien (hvis og bare hvis ovennevnte regler for mottak av varer).

Sistnevnte (paypal) er også gyldig på forsendelser erklært skadet direkte av kureren med varer som ikke er levert til fordel for kunden ved avhending av materialet.

Det vil være opp til kunden å avhende det skadede materialet først etter kommunikasjon fra M&L Design.