För leveranser till Schweiz avser ordet skatter inkluderade de tullkostnader som uppstår; kunden ansvarar för att betala moms i sitt eget land vid leverans och eventuella tullar (för köp av bord och stolar finns inga tullar).

För leveranser till andra länder som inte ingår i Europeiska unionen avser orden skatter som ingår de uppkomna tullavgifterna vid export; kunden ansvarar därför för tullavgifterna vid import, momsen i sitt eget land och eventuella tullar.

Detta gäller även Storbritannien där tullkostnaderna som ska betalas av kunden (som ska betalas till kuriren) kommer att vara cirka 90 GBP + 5% av varans värde. Vi informerar dig om att det är nödvändigt att ha ett EORI-nummer för import, vilket även privatkunder kan få gratis. För mer information kan du besöka denna webbplats: https://www.gov.uk/eori/apply-for-eori 

För ytterligare information kan du kontakta oss på [email protected].