Villkoren som anges nedan varierar beroende på vilken kurir som varorna skickades med. Detsamma kommer att delas med kurirens namn som kommer att anges både i whatsapp-meddelandet som vi skickar vid tidpunkten för övertagandet av transportören, och i e-postmeddelandet som vi skickar när kuriren tar hand om beställningen (leveransmail naturligtvis ). Den senare kommer att visa alla metoder för lossning och godkännande av materialet.

INSTRUKTIONER GÄLLER ALLA KURIÄRER:

Tjänsten Standardfrakt är avsedd med leverans till gatunivå på gatunummer och kunden måste samarbeta med chauffören för att lossa paketen från sidan av lastbilen, ibland även göra andra personer tillgängliga beroende på lastbilens storlek och vikt. köpt vara; kurirer reser alltid i en enda person (såvida inte alternativet för leverans till golv och/eller montering har valts) och är inte tilldelade att lossa materialet med paket över 25 kg.

Kontrollera antalet paket: om numret inte stämmer överens med det på transportdokumentet, notera det saknade paketet på räkningen.

Fotografera förpackningarna innan de öppnas

Öppna förpackningarna med extrem försiktighet: speciellt om du använder skärare eller knivar. Vassa föremål som används när man öppnar förpackningen är en av de främsta orsakerna till skador och är igenkännbara tecken på att de inte täcks av garantin.

Fotografera eventuella skador på produkten INNAN MONTERING MED SKADEFOTOR. EN PRODUKT SAMMANSTÄLLD VI GÖR INTE NÅGON ERSÄTTNING ELLER ERSÄTTNING GRATIS

Förekomst av avvikelser under montering: fotografera avvikelsen innan monteringen avslutas och kontakta sedan kundtjänst för att kontrollera hur du går tillväga.

Behåll alltid originalförpackningen åtminstone efter montering. Vid byte eller återkallelse måste originalförpackningen återanvändas.

De klagomål som anmäls på detta sätt ska sedan bekräftas inom 7 kalenderdagar med:

- ett brev adresserat till kuriren (vars adress anges på det medföljande dokumentet) med begäran om skadeståndsanspråk

- ett meddelande via e-post till [email protected] som bifogar bilderna på produkterna och förpackningen och beställningsnumret.

Alla rapporter som tas emot efter ovanstående villkor kommer inte att beaktas för återbetalning.

I händelse av skadade paket eller material, vägra aldrig varorna utan acceptera dem genom att placera reserverna enligt följande paragraf uppdelat med bud, annars kommer vår försäkring inte att vara giltig.

Instruktioner gäller för GLS kurir

Samla alltid in föremål för kontroll även om förpackningarna är intakta.

Eventuell ersättning för dolda skador, därför utan några skador på förpackningen som nämnts ovan, kommer att utvärderas efter bilderna mottagna på [email protected] eftersom det utan dem är mycket sällsynt och nästan omöjligt att varorna hamnar i förpackningen. är skadad

Instruktioner gäller för bud DHL / SDA / ARCESE / FERCAM / GAC / CD TRANSPORT / RINALDI / DACHSER / ALBINI OCH PITIGLIANI / ARCO / DB SCHENKER /DSV

Kontrollera förpackningarnas yttre skick: om förpackningarna har till och med MINIMALA bucklor SOM ETT BUCKAD HÖRN AV LÅDEN, trasiga eller våta delar, är det obligatoriskt att alltid hämta varorna och signera med särskilda reservationer enligt nedan:

- Uttag med reserv per förpackning: tvätt - bucklig - våt - skadad - öppen eller för misstänkta interna ljud

- Vid intakt paket: underteckna kurirens leveransdokument genom att skriva "Jag accepterar med förbehåll för kontroll"

Eventuell ersättning för dolda skador, därför utan några skador på förpackningen som nämnts ovan, kommer att utvärderas efter bilderna mottagna på [email protected] eftersom det utan dem är mycket sällsynt och nästan omöjligt att varorna hamnar i förpackningen. är skadad

Instruktioner gäller för TRAMO kurir

Kontrollera förpackningarnas yttre skick: om förpackningarna har till och med MINIMALA bucklor SOM ETT BUCKAD HÖRN AV LÅDEN, trasiga eller våta delar, är det obligatoriskt att alltid hämta varorna och signera med särskilda reservationer enligt nedan:

- Uttag med reserv per förpackning: tvätt - bucklig - våt - skadad - öppen eller för misstänkta interna ljud

- Vid intakt paket: underteckna kurirens leveransdokument genom att skriva "Jag accepterar med förbehåll för kontroll"

Om mottagaren vill öppna paketen och kontrollera produkternas integritet i närvaro av transportören, måste deras förare vänta på att varorna ska kontrolleras.

I händelse av skada, därför av öppet material i närvaro av transportören, acceptera godset med orden: \"material skadat och kontrollerat efter lossning\"

Eventuell ersättning för dolda skador, därför utan några skador på förpackningen som nämnts ovan, kommer att utvärderas efter bilderna mottagna på [email protected] eftersom det utan dem är mycket sällsynt och nästan omöjligt att varorna hamnar i förpackningen. är skadad

Instruktioner gäller för transport till golv och/eller montering

Endast vid transport till golvet

Kontrollera förpackningarnas yttre skick: om förpackningarna har till och med MINIMALA bucklor SOM ETT BUCKAD HÖRN AV LÅDEN, trasiga eller våta delar, är det obligatoriskt att alltid hämta varorna och signera med särskilda reservationer enligt nedan:

- Uttag med reserv per förpackning: tvätt - bucklig - våt - skadad - öppen eller för misstänkta interna ljud

- Vid intakt paket: underteckna kurirens leveransdokument genom att skriva "Jag accepterar med förbehåll för kontroll"

Eventuell ersättning för dolda skador, därför utan några skador på förpackningen som nämnts ovan, kommer att utvärderas efter bilderna mottagna på [email protected] eftersom det utan dem är mycket sällsynt och nästan omöjligt att varorna hamnar i förpackningen. är skadad

Vid transport till golv och montering

- Kontrollera uppackningen.

- Som ovan och vid skador på materialet är det nödvändigt att fotografera den berörda delen i detalj innan man går vidare med eventuell borttagning från förpackning och montering.

– Det är nödvändigt att kontrollera produkten även efter montering och om det finns några skador eller defekter, rapportera det strikt på kurirens följesedel annars går det inte att göra förfrågningar om skador eller defekter i efterhand.

Avslag på beställning accepteras inte även vid skadat gods. Montören måste ändå utföra servicen om möjligt, om skadan inte är strukturell utan endast estetisk.

Vi påminner om att den personal som utför monteringen inte är anställda på vårt företag utan vi använder oss av ett externt företag.

GENERELLA INSTRUKTIONER

De förfaranden som beskrivs här syftar inte till att på något sätt begränsa de garantirättigheter som erkänns för konsumenten av konsumentkoden (och förklaras i punkt 11), utan endast att skapa en gemensam grund för att erbjuda varje kund bästa möjliga hjälp.

Vi påminner dig om att ersättningstidpunkten är lika med de dagar det tar att förbereda varan.

I händelse av skadat gods är transport till golvet och/eller montering inte en återbetalningsbar tjänst; ersättningsdelen kommer att levereras till gatuplan eller om du vill ha en ny leverans till golv och/eller montering debiteras denna tjänst igen.

Om köpet sker mot postförskott ska produkten, även om den är skadad, fortfarande hämtas och betalas till budet. Det kommer sedan att vara upp till M&L Design att bedöma skadan och att utföra ovannämnda praxis för att genomföra bytet. Vid avslag på beställning kommer kostnaderna för lagring och återsändning att debiteras kunden.

Genom att köpa med paypal, om varorna anländer skadade, kommer det inte att vara möjligt att öppna några reklamationer och/eller tvister om denna betalningsmetod, eftersom det är M&L Designs uppgift att kontrollera ovanstående instruktioner och göra bytet under garantin i tider som kommer att vara identiska eller liknande beställningstiden. Om klagomålsförfarandet öppnas under kontroll och ombeställning av materialet, kommer ordningen på den skadade delen att blockeras tills tvisten släpps och tiderna börjar från att den stängs. Dessa alternativ kommer att göra det möjligt för M&L Design att återkräva det ovan nämnda beloppet genom lagliga kanaler genom att debitera kunden för kostnaderna, och först i slutet av proceduren kommer beställningen att släppas för utbyte av materialet under garantin (om och endast om ovan nämnda regler för att ta emot varor).

Det sistnämnda (paypal) gäller även för försändelser som förklaras skadade direkt av kuriren med varor som inte levererats för att gynna kunden vid bortskaffandet av materialet.

Det kommer att vara upp till kunden att göra sig av med det skadade materialet först efter meddelande från M&L Design.