I enlighet med artikel 64 och följande i lagdekret nr 206/2005, om kunden är en konsument (dvs. en fysisk person som köper varor för ändamål som inte är relaterade till hans eller hennes yrkesverksamhet, dvs. kunden gör inte köpet genom att ange ett momsnummer på orderformuläret), har kunden rätt att dra sig ur köpavtalet av vilken anledning som helst, utan straffavgift och utan att det påverkar punkterna 2 och 3 nedan. Därför, i enlighet med artikel om ångerrätten Lagstiftningsdekret nr 21 av den 21 februari 2014 - Genomförande av direktiv 2011 /83 EU om konsumenträttigheter, ändring av direktiv 93/13 EEG och 1999 /44/EG och upphävande av direktiv 85/577 EEG och 97/7 EG - Den rättsliga perioden för utövande av ångerrätten är 14 dagar från den dag då varorna tas emot av konsumenten om informationskraven har uppfyllts. 

Den kund som returnerar produkten när han utövar sin ångerrätt har: rätt till återbetalning av priset för den beställda produkten eller produkterna, förutom kostnaderna för retur

1. På förslag av M&L Design kommer den kund som har utnyttjat ångerrätten fortfarande att kunna välja byte eller kreditnota. En återbetalning kommer då att utfärdas för de fraktkostnader som uppstått för returen av varorna.

2. För att utöva ångerrätten ska Kunden skicka 

ett e-postmeddelande till [email protected] senast 14 dagar efter dagen för mottagandet av varorna eller inom 1 dag efter bekräftelsen av beställningen. Under den tidsperiod som förflyter från den 1:a dagen efter orderbekräftelsen (e-post och ändring av orderstatus till betalning accepterad) kommer det inte att vara möjligt att annullera ordern, annars är M&L Design fritt att behålla eller begära 50% av beloppet som ersättning för kostnader. E-postmeddelandet måste innehålla följande uppgifter:

- kopia av originalfakturan (ange ordernummer, fakturanummer och kundkod)

- bankuppgifter för banköverföringen (ABI - CAB - BIC/SWIFT - fakturahavarens bankkonto);

3. Ångerrätten är föremål för följande obligatoriska villkor:

- Rätten gäller för den köpta produkten i sin helhet. Det är inte möjligt att utöva ångerrätt endast på en del av den köpta produkten, t.ex.: tillbehör ;

- ÅTERKALLELSE KOMMER ATT BETALAS AV M&L DESIGN, företaget Kasa- Store, i syfte att tillämpa ångerrätten i distansavtal i enlighet med lagdekret nr 206/2005, informerar kunden om att de köpta varorna ska anses vara i huvudsak intakta, i enlighet med art. 67 c.2 i lagdekret nr 206/2005.

- den köpta varan måste vara intakt och returneras i originalförpackningen, komplett i alla dess delar (inklusive förpackning och all dokumentation och tillbehör: manualer, kablar, etc. ...); för att begränsa skador på originalförpackningen rekommenderar vi, när det är möjligt, att lägga den i en andra låda, på vilken RMA-nummer (returbehörighetskod) utfärdas som svar på e-post som skickas till "M&L Design srl".

- Ångerrätten gäller endast artikeln och beloppet för de extra tjänster som begärts (transport till golvet och montering, borttagning av gamla förpackningar, demontering av befintliga möbler etc.) kommer inte att återbetalas, oavsett om kunden har använt dem eller om de inte kunde utföras på grund av problem som inte orsakats av M&L Design. Efter det tredje upphämtningsförsöket upphör begäran om ångerrätt och kostnaden för den missade upphämtningen kommer att debiteras kunden med utfärdande av en faktura från M&L Design 

- FRAKTKOSTNADER VID RETURNERING SKA BERÄKNAS TILL 20 % av produktens värde inklusive moms, M&L Design ska informera kunden om ungefärlig dag för upphämtning. Samma sak ska ske med förhandsmeddelande per telefon av kuriren. Utebliven upphämtning på grund av problem som inte orsakats av kuriren skall debiteras kunden genom avdrag från den återbetalning som skall göras. Avhämtningen skall ske senast 5 dagar efter meddelandet om att ångerrätten accepterats och att RMA-koden därför erhållits.

Värdet för att beräkna återbetalningsbeloppet är lika med summan av produktvärdet plus standardfraktbeloppet.

Exempel på återbetalningar för köp med leverans i Europa:

1) föremål köpt för ett värde av €800
Leverans till Tyskland: €150
Total beställning: €950
Kostnad för uttag (20 % av produktvärdet + standardfrakt): 190 €
Återbetalning: 760 €

2) föremål köpt för ett värde av €800
transport med montering 400 € (varav 150 € standardtransport)
Totalt beställning: €1200
Beräkningen av kostnaderna för returfrakten: €800+€150 = €950
20 % av €950 = €190
Återbetalning: €950-€190 = €760

Kunden ska leverera produkten vid trottoaren, så på lastbilen, hjälpa till att lasta med fler personer. Porterageverksamhet är inte möjlig.

- i händelse av skada på varorna som inte beror på transport och därför inte rapporterats i förväg, kommer M&L Design att informera kunden om vad som har hänt (inom 5 arbetsdagar från mottagandet av varorna i sina lager), Produkten kommer att göras tillgänglig för Kunden för retur, samtidigt som begäran om ångerrätt annulleras;

- Undantag från ångerrätten

Leverans av varor som är måttbeställda eller tydligt kundanpassade.

Val av färg- eller storleksvariant som skiljer sig från det foto som illustreras på webbplatsen (många produkter är anpassningsbara).

4. Utan att det påverkar eventuella reparationskostnader för konstaterade skador på originalförpackningen och/eller på den interna förpackningen (cellofan, lådor etc.), kommer M&L Design att återbetala kunden beloppet för de returnerade varorna minus 20% enligt ovan, inom 14 dagar från det att varorna returnerats via banköverföring.

5. I händelse av att ångerrätten förverkas ska M&L Design returnera de köpta varorna till avsändaren och debitera den senare för fraktkostnaderna