Overeenkomstig artikel 64 en volgende van wetsdecreet nr. 206/2005, als de Klant een consument is (d.w.z. een natuurlijke persoon die goederen koopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn of haar beroepsactiviteit, d.w.z. de klant doet de aankoop niet door een BTW-nummer op het bestelformulier te vermelden), de klant heeft het recht om om welke reden dan ook de koopovereenkomst te herroepen, zonder boete en onverminderd de punten 2 en 3 hieronder. Daarom, in overeenstemming met artikel over het herroepingsrecht Wetsdecreet nr. 21 van 21 februari 2014 - Implementatie van Richtlijn 2011/83 EU betreffende consumentenrechten, tot wijziging van de Richtlijnen 93/13 EEG en 1999/44/EG en herhaling van de Richtlijnen 85/577 EEG en 97/7 EG - De wettelijke termijn voor de uitoefening van het recht De herroepingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen door de consument, indien aan de informatievereisten is voldaan.

De klant die het product retourneert bij uitoefening van zijn herroepingsrecht heeft: recht op terugbetaling van de prijs van het bestelde product(en), met uitzondering van de kosten voor het retourneren

1. Op voorstel van M&L Design kan de klant die gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht alsnog kiezen voor omruilen van het product of terugbetaling. De gemaakte verzendkosten voor het retourneren van de goederen worden dan gratis terugbetaald.ant een bericht:

een e-mail naar [email protected] uiterlijk 14 dagen na de datum van ontvangst van de goederen of binnen 1 dag na bevestiging van de bestelling. Gedurende de periode die verstrijkt vanaf de 1e dag na de bevestiging van de bestelling (e-mail en wijziging van de bestelstatus naar betaling geaccepteerd) is het niet mogelijk om de bestelling te annuleren, anders is M&L Design vrij om de bestelling te behouden of op te vragen. 50% van het bedrag als onkostenvergoeding. De e-mail moet de volgende gegevens bevatten:

- kopie van de originele factuur (vermeld het ordernummer, factuurnummer en klantcode)

- bankgegevens voor de overboeking (ABI - CAB - BIC/SWIFT - Bankrekening van de factuurhouder);

3. Aan het herroepingsrecht zijn de volgende dwingende voorwaarden verbonden:

- het recht geldt in zijn geheel voor het gekochte product. Het is niet mogelijk om slechts een deel van het gekochte product te herroepen, bijvoorbeeld: accessoires;

- AFHALING WORDT BETAALD DOOR M&L DESIGN het bedrijf Kasa-Store informeert de klant, met het oog op de toepasselijkheid van het herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand, zoals bepaald door Wetsdecreet nr. 206/2005, dat de gekochte goederen als grotendeels intact zullen worden beschouwd, overeenkomstig art. 67 c.2 van wetsdecreet nr. 206/2005.

- de gekochte goederen moeten intact zijn en worden teruggestuurd in de originele verpakking, compleet in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en eventuele documentatie en toebehoren: handleidingen, kabels, enz. ...); om schade aan de originele verpakking te beperken, raden wij aan om deze, indien mogelijk, in een tweede doos te plaatsen, waarop u het RMA-nummer (retourautorisatiecode) kunt aanbrengen dat is afgegeven als antwoord op de e-mail die naar "M&L Design srl" is verzonden.

- Het herroepingsrecht geldt uitsluitend voor het artikel en het bedrag van de gevraagde extra diensten (transport naar de vloer en montage, terugnemen oude verpakking, demontage van bestaand meubilair etc.) wordt niet terugbetaald, ongeacht of de klant gebruik ervan of als ze niet konden worden uitgevoerd vanwege problemen die niet door M&L Design zijn veroorzaakt. Na de 3e afhaalpoging vervalt het verzoek tot herroeping en worden de kosten van de gemiste afhaling bij de klant in rekening gebracht onder afgifte van een factuur door M&L Design

VERZENDKOSTEN IN VERBAND MET DE RETOURZENDING WORDEN BEREKEND OP BASIS VAN EEN BEDRAG VAN 20% van de waarde van het product inclusief btw. M&L Design zal de klant informeren over de dag waarop het product ongeveer wordt opgehaald. Dit gebeurt met voorafgaande telefonische kennisgeving door de koerier. Niet-ophalen als gevolg van problemen die niet door de koerier zijn veroorzaakt, wordt de klant in rekening gebracht door het in mindering te brengen op het verschuldigde restitutiebedrag. De afhaling gebeurt binnen en ten laatste 5 dagen na de mededeling van de aanvaarding van het herroepingsrecht en dus van de RMA-code.

De waarde waarop het restitutiebedrag wordt berekend, is gelijk aan de som van de productwaarde plus het standaard verzendbedrag.

Voorbeelden van terugbetalingen voor aankopen met bezorging in Europa:

1) artikel gekocht voor een waarde van € 800
Levering naar Duitsland: € 150
Totale bestelling: €950
Herroepingskosten (20% van de productwaarde + standaardverzending): € 190
Terugbetaling: €760

2) artikel gekocht voor een waarde van € 800
transport met montage € 400,- (waarvan € 150,- standaard transport)
Totaal bestelling: €1200
De berekening van de kosten met betrekking tot de retourzending: €800+€150 = €950
20% van € 950 = € 190
Terugbetaling: €950-€190 = €760

De klant levert het product op de stoep af, dus op de vrachtwagen, zodat er met meer mensen geladen kan worden. Porterage-operaties zijn niet mogelijk.

- in geval van schade aan de goederen die niet te wijten is aan het transport en dus niet vooraf gemeld is, zal M&L Design de Klant op de hoogte stellen van wat er gebeurd is (binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de goederen in haar magazijnen), het product wordt aan de Klant ter beschikking gesteld voor retournering, waarbij tegelijkertijd het verzoek tot herroeping wordt geannuleerd;

- Uitzonderingen op het herroepingsrecht een levering van goederen op maat of duidelijk op maat gemaakt.

-Keuze uit een kleur- of maatvariant die afwijkt van de foto die op de site wordt geïllustreerd (veel producten zijn aanpasbaar).

4. Onverminderd eventuele reparatiekosten voor verzekerde schade aan de originele verpakking en/of op de interne verpakking (cellofaan, dozen, enz.),M&L Design betaalt de klant het bedrag van de geretourneerde goederen minus de bovengenoemde 20% binnen 14 dagen na de retournering van de goederen terug per bankoverschrijving.

5. Bij verval van het herroepingsrecht zal M&L Design de gekochte goederen terugsturen naar de afzender, waarbij laatstgenoemde de verzendkosten in rekening brengt.