De onderstaande voorwaarden variëren afhankelijk van de koerier waarmee de goederen zijn verzonden. Hetzelfde wordt gedeeld door de naam van de koerier, die zowel wordt vermeld in het WhatsApp-bericht dat we sturen op het moment dat de koerier de bestelling overneemt, als in de e-mail die we sturen wanneer de koerier de bestelling overneemt (e-mail voor bezorging natuurlijk) . Op deze laatste zullen alle methoden van lossen en acceptatie van het materiaal worden gemeld.

INSTRUCTIES GELDIG VOOR ALLE KOERIERS:

De Standard Shipping-service is bedoeld met levering op straatniveau op huisnummer en de klant moet samenwerken met de chauffeur om de pakketten vanaf de zijkant van de vrachtwagen te lossen, waarbij soms ook andere mensen beschikbaar zijn, afhankelijk van de grootte en het gewicht van de vrachtwagen. gekocht artikel; koeriers reizen altijd in één persoon (tenzij gekozen is voor aflevering op de vloer en/of montage) en zijn niet aangewezen op het lossen van het materiaal bij pakketten zwaarder dan 25 kg.

Controleer het aantal pakketten: als het nummer niet overeenkomt met het aantal op het vervoersdocument, noteer dan het ontbrekende pakket op de factuur.

Fotografeer de pakjes voor het openen

Open de verpakkingen uiterst voorzichtig: vooral als u mesjes of messen gebruikt. Scherpe voorwerpen die worden gebruikt bij het openen van de verpakking behoren tot de belangrijkste oorzaken van schade en als herkenbare tekens vallen ze niet onder de garantie.

Fotografeer eventuele schade aan het product VOOR MONTAGE MET SCHADEFOTO'S. EEN PRODUCT GEMONTEERD WE MAKEN GEEN ENKELE COMPENSATIE OF VERVANGING GRATIS

Aanwezigheid van afwijkingen tijdens montage: fotografeer de afwijking voordat u de montage voltooit en neem vervolgens contact op met de klantenservice om na te gaan hoe u verder moet.

Bewaar altijd de originele verpakking na montage. Bij vervanging of herroeping dient de originele verpakking opnieuw te worden gebruikt.

De aldus gemelde klachten dienen vervolgens binnen 7 kalenderdagen te worden bevestigd met:

- een brief gericht aan de koerier (wiens adres vermeld staat op het begeleidende document) met het verzoek om een vordering tot schadevergoeding in te stellen

- een notificatie e-mail aan de klantenservice @kasa-store.com door de foto's van de producten en de verpakking en het bestelnummer bij elkaar te voegen.

Elke melding die na de bovenstaande termijnen wordt ontvangen, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

In het geval van beschadigde pakketten of materialen, weiger nooit de goederen, maar accepteer ze door de reserves te plaatsen zoals beschreven in de volgende paragraaf verdeeld per koerier, anders is onze verzekering niet geldig.

Instructies geldig voor GLS koerier

Altijd onder controle ophalen, zelfs in het geval van intacte pakketten.

Elke vergoeding voor verborgen schade, dus zonder enige schade erkend aan de verpakking zoals hierboven vermeld, zal worden geëvalueerd volgens de foto's ontvangen op servizioclienti @kasa-store.com, want zonder hen is het zeer zeldzaam en bijna onmogelijk dat de goederen in de verpakking beschadigd raken

Instructies geldig voor koeriers DHL / SDA / ARCSE / FERCAM / GAC / CD TRANSPORT / RINALDI / DACHSER / ALBINI EN PITIGLIANI / ARCO / DB SCHENKER /DSV

Controleer de uiterlijke staat van de pakketten: als de pakketten zelfs MINIMALE deuken hebben ALS EEN GEDEUTTE HOEK VAN DE DOOS, gescheurde of natte delen, is het verplicht om de goederen altijd op te halen en te ondertekenen met specifiek voorbehoud zoals hieronder aangegeven:

- Opname met reservering per pakket: wasgoed - gedeukt - nat - beschadigd - open of bij verdachte interne geluiden

- In het geval van intacte verpakking: onderteken het afleveringsdocument van de koerier door te schrijven "Ik accepteer onder voorbehoud van controle

Elke vergoeding voor verborgen schade, dus zonder enige schade erkend aan de verpakking zoals hierboven vermeld, zal worden geëvalueerd volgens de foto's ontvangen op customerservice@kasa-store.com, want zonder hen is het zeer zeldzaam en bijna onmogelijk dat de goederen in de verpakking beschadigd raken

Instructies geldig voor TRAMO koerier

Controleer de uiterlijke staat van de pakketten: als de pakketten zelfs MINIMALE deuken hebben ALS EEN GEDEUTTE HOEK VAN DE DOOS, gescheurde of natte delen, is het verplicht om de goederen altijd op te halen en te ondertekenen met specifiek voorbehoud zoals hieronder aangegeven:

- Opname met reservering per pakket: wasgoed - gedeukt - nat - beschadigd - open of bij verdachte interne geluiden

- In het geval van intacte verpakking: onderteken het afleveringsdocument van de koerier door te schrijven "Ik accepteer onder voorbehoud van controle

Als de ontvanger de pakketten wil openen en de integriteit van de producten wil controleren in aanwezigheid van de vervoerder, moet de chauffeur wachten tot de goederen zijn gecontroleerd.

In geval van beschadiging, dus van open materiaal in aanwezigheid van de vervoerder, de goederen aanvaarden met de vermelding: "materiaal beschadigd en gecontroleerd na lossen"

Elke vergoeding voor verborgen schade, dus zonder enige schade erkend aan de verpakking zoals hierboven vermeld, zal worden geëvalueerd volgens de foto's ontvangen op [email protected], want zonder hen is het zeer zeldzaam en bijna onmogelijk dat de goederen in de verpakking beschadigd raken

Instructies geldig voor transport naar de vloer en/of montage

Alleen bij transport naar de vloer

Controleer de uiterlijke staat van de pakketten: als de pakketten zelfs MINIMALE deuken hebben ALS EEN GEDEUTTE HOEK VAN DE DOOS, gescheurde of natte delen, is het verplicht om de goederen altijd op te halen en te ondertekenen met specifiek voorbehoud zoals hieronder aangegeven:

- Opname met reservering per pakket: wasgoed - gedeukt - nat - beschadigd - open of bij verdachte interne geluiden

- In het geval van intacte verpakking: onderteken het afleveringsdocument van de koerier door te schrijven "Ik accepteer onder voorbehoud van controle

Elke vergoeding voor verborgen schade, dus zonder enige schade erkend aan de verpakking zoals hierboven vermeld, zal worden geëvalueerd volgens de foto's ontvangen op servizioclienti @kasa-store.com, want zonder hen is het zeer zeldzaam en bijna onmogelijk dat de goederen in de verpakking beschadigd raken

Bij transport naar de vloer en montage

- Controleer de uitpakhandelingen.

- Zoals hierboven en in geval van schade aan het materiaal, is het noodzakelijk om het aangetaste onderdeel in detail te fotograferen alvorens over te gaan tot enige verwijdering uit de verpakking en montage.
- Het is noodzakelijk om het product zelfs na montage te controleren en als er schade of defecten zijn, moet u dit strikt op de leveringsbon van de koerier melden, anders is het niet mogelijk om achteraf schade of defecten aan te vragen.

-Weigering van de bestelling wordt niet geaccepteerd, zelfs niet in het geval van beschadigde goederen. De monteur zal indien mogelijk nog steeds de service moeten uitvoeren, als de schade niet structureel maar alleen esthetisch is.
-We herinneren u eraan dat het personeel dat de montage uitvoert geen werknemers van ons bedrijf zijn, maar dat we gebruik maken van een extern bedrijf.

ALGEMENE INSTRUCTIES

De hier beschreven procedures zijn op geen enkele manier bedoeld om de garantierechten die door de consumentencode aan de consument worden erkend (en uitgelegd in punt 11) te beperken, maar alleen om een gemeenschappelijke basis te creëren om elke klant de best mogelijke hulp te bieden.

We herinneren je eraan dat de vervangingstijd gelijk is aan de dagen die nodig zijn om het artikel voor te bereiden.

Bij beschadigde goederen is transport naar de vloer en/of montage geen gerestitueerde service; het vervangende stuk wordt op straatniveau afgeleverd of indien u een nieuwe aanlevering op de vloer en/of montage wenst, wordt deze service opnieuw in rekening gebracht.

Als de aankoop onder rembours is gedaan, moet het product, zelfs als het beschadigd is, nog steeds worden opgehaald en aan de koerier worden betaald. Het is dan aan deM&L Designhet beoordelen van de schade en het uitvoeren van voornoemde praktijken om de vervanging uit te voeren. Bij weigering van de bestelling komen de kosten van opslag en terugzending voor rekening van de klant.

Door met PayPal te kopen, als de goederen beschadigd aankomen, is het niet mogelijk om een klacht of geschil over deze betalingsmethode te openen, aangezien het de verantwoordelijkheid is vanM&L Designcontroleer de bovenstaande instructies en voer de vervanging onder garantie uit in de tijden die gelijk zijn aan of vergelijkbaar zijn met het tijdstip van voorbereiding van de bestelling. Als de klachtenprocedure wordt geopend tijdens de controle en nabestelling van het materiaal, wordt de bestelling van het beschadigde onderdeel geblokkeerd totdat het geschil wordt vrijgegeven en de tijden gaan in vanaf de sluiting ervan. Deze opties zullen eenM&L Designvoornoemde som met wettelijke middelen te recupereren door de klant de kosten in rekening te brengen, en pas aan het einde van de procedure zal de bestelling worden vrijgegeven voor de vervanging van het materiaal onder garantie (als en alleen als de bovengenoemde regels voor het ontvangen van goederen zijn gerespecteerd).

Dit laatste (paypal) is ook geldig op zendingen die rechtstreeks door de koerier beschadigd zijn verklaard met goederen die niet zijn afgeleverd om de klant te helpen bij het verwijderen van het materiaal.

Het is aan de klant om het beschadigde materiaal pas af te voeren na kennisgeving van:M&L Design.